Az Informatika a Nemzeti Közszolgálatban és Könyvtárakban Alapítvány könyvtár-informatikai képzések szervezésével, és lebonyolításával foglalkozik. Mint közhasznú szervezet hozzájárul a felsőoktatási intézményekben és könyvtárakban (a továbbiakban Támogatottak) folyó képzés és tudományos munka informatikai bázisának fejlesztéséhez, elősegíti a támogatottak informatikai szakembereinek képzését és szakmai fejlődését, segíti a nemzetközi követelményeknek megfelelő informatikai rendszerek, módszerek, eljárások megvalósítását, elterjesztését. Hozzájárul a Támogatottak szakmai és társadalmi nyilvánosságban való megjelenéséhez és a közszolgálati képzés és könyvtári továbbképzések modernizációjához. Az Alapítvány elsősorban a felsőoktatás, a tudományos kutatás és a közgyűjtemények területén dolgozók számára nyújt informatikai képzéseket. Képzéseinket az igények és a legújabb informatikai fejlesztések összehangolásával fejlesztjük.
Alapítványunk vezetése (Kuratórium) elkötelezett abban, hogy a szolgáltatásait igénybevevőket a legmagasabb színvonalú képzésben részesítse. Ennek érdekében folyamatos kapcsolatot tart fenn a szolgáltatásait megrendelőivel az igények felmérése érdekében, ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kíséri a legújabb informatikai fejlesztéseket.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates