2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében az alapítvány vállalja a 1997. évi CXL. tv. módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. tv. 50 § (1) : a könyvtárakban foglalkoztatott szakemberek szakmai tudásuk megújítása érdekében továbbképzések szervezését.

Az oktatás és képzés különböző formáinak szervezésével illetve támogatásával elősegíti a számítógépes hálózatok kezelésének és felhasználásának elterjesztését.

            Felnőttképzés- és egyéb oktatás keretében kiemelten foglalkozik a felsőoktatás, tudományos- kutatás, közgyűjteményekben dolgozók informatikai képzésével, továbbképzésével. 

            Minőségbiztosítási rendszer üzemeltetése.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

A kihelyezett tanfolyam a Fejér megyei Vörösmarty Mihály Könyvtárban volt és a „Vezető-Szerep-Játék, avagy tanuljuk meg a vezetői szerepeket jól játszani” című tanfolyam került megrendezésre.

            A honvédségi könyvtárak részére a „Egyéni információmenedzsment”, míg az Óbudai Platán Könyvtár részére a „Ügyfélszolgálati tréning gyakorlata” című tanfolyam került megtartásra.

 

 

 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

 

Felsőoktatásba, tudományos kutatás és közgyűjteményekben dolgozók.

 

 

 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

31 fő

 

 

 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Közgyűjteményekben dolgozók vezető készégének eredményessége, a felsőoktatásban dolgozók informatikai műveltségét magasabb szintre emelte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

önkéntesek száma 2017-ben: 8 fö

 

 

 

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

 

 

Az Alapítvány szolgáltatás nyújtás keretében Székesfehérvár Megyei Könyvtár részére biztosított támogatást. A „Vezető-Szerep-Játék, avagy tanuljuk meg a vezetői szerepeket jól játszani” című tanfolyamot 240,-eFt értékben támogatta. Az Óbudai Platán Könyvtár részére a „Ügyfélszolgálati tréning gyakorlata” című tanfolyam került megtartásra, amit 190,-eFt értékben támogattuk.

 

            A támogatások össz. értéke 430,-eFt volt

 

            Támogatás címén a tantermünket ingyenesen biztosítottuk az egyetemi könyvtár továbbképzésére. A tantermünket ingyenesen igénybe vette továbbképzés céljából a egyetemen működő Doktori iskola. A Hadtáp Katonai Közlekedési Tanszék, itt készültek fel a logisztikai csapatbajnokságra. Informatikai igazgatóság továbbképzései is itt zajlottak. A tantermünket 22 alkalommal vették igénybe átlagosan napi 4 órában, így a tantermi szolgáltatás díja 880,-eFt, amit támogatás címen nyújtottunk az egyetemnek.

 

            Az Alapítvány stratégiai célkitűzéseit az évek folyamán arányosan teljesíti és értékeli.

 

Az Alapítvány rendelkezik dokumentált képzési folyamatok leírásával,

 

a partneri igények egy részét kielégítő akkreditált programokkal,

 

képzési tervel.

 

Az Alapítvány minőségbiztosítási rendszert üzemeltet, ezen belül ügyfélszolgálatot, előzetes tudásfelmérést és képzési tanácsadást végez, mind ezeket dokumentált formában.

 

 

 

 

 

 

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates