Az alapítvány célja:

 • hozzájárulni a Nemzeti Felsőoktatási Intézményekben és a Könyvtárakban (a továbbiakban: támogatottak) folyó képzés és tudományos munka informatikai bázisának fejlesztéséhez;
 • elősegíteni a támogatottak informatikai szakembereinek oktatását, valamint az informatikai képzésben résztvevők szakmai fejlődését;
 • hozzájárulni a nemzetközi követelményeknek megfelelő informatikai rend-szerek, módszerek, eljárások megvalósításához, elterjesztéséhez, úgy a könyv-tárakban, mint a közszolgálati oktatásban.
 • hozzájárulni a támogatottak szakmai és társadalmi nyilvánosságban való meg-jelenéséhez,
 • hozzájárulni a közszolgálati képzés és könyvtári továbbképzések modernizációjához

Az Alapítvány közhasznúsági besorolása: Közhasznú szervezet

Az Alapítvány a céljai megvalósítása érdekében az 1997. Évi. CLVI. Törvény 26.§-ban rögzített, alább felsorolt közhasznú tevékenységeket folytatja:

 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • tudományos tevékenység, kutatás,
 • kulturális tevékenység,
 • sport, ezen belül tömegsport tevékenység.

Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében:

 • A hazai és a nemzetközi információs rendszerekhez csatlakozást biztosító projekteket támogat és szervez.Információs rendszerek fejlesztési, új rendszerek tervezési, szervezési, ki-vitelezési, bevezetési projektjeit támogatja.
 • Az oktatás és képzés különböző formáinak szervezésével illetve támogatásával elősegíti a számítógépes hálózatok kezelésének és felhasználásának elterjesztését.
 • Felnőttképzés- és egyéb oktatás keretében kiemelten foglalkozik a felső-oktatás, tudományos- kutatás, közgyűjteményekben dolgozók informatikai képzésével, továbbképzésével.
 • Szervezi az oktatás és informatika eredményeit bemutató konferenciákat és támogatja, e témájú konferenciákon az oktatók, kutatók és hallgatók részvételét.
 • Az európai szintű egyetemi funkciókhoz és a nemzetközi követelményekhez való integrálódást szolgáló informatikával kapcsolatos tudományos kutatásokat támogat és szervez.
 • Hozzájárul a támogatottak, oktatók-kutatók és hallgatók az informatika területén elért kiváló teljesítményének elismeréséhez.
 • Az oktatás és kutatás eredményeit bemutató konferenciák kiadványait finanszíroz, illetve biztosítja a konferenciák szükséges írott és elektronikus kiadványait és biztosítja a nyilvánosságot.
 • A támogattak társadalmi nyilvánossága támogatásának érdekében tömeg-sportot és a kulturális eseményeket támogat. Tömegsport és kulturális rendezvényeket, valamint tömegsport versenyeket szervez és támogat
Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates