2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében az alapítvány vállalja a 2011. évi. CXC. tv. valamint a 1997. évi CXL. tv. módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. tv. 50 § (1) :

            Az oktatás és képzés különböző formáinak szervezésével illetve támogatásával elősegíti a számítógépes hálózatok kezelésének és felhasználásának elterjesztését.

            Felnőttképzés- és egyéb oktatás keretében kiemelten foglalkozik a felsőoktatás, tudományos- kutatás, közgyűjteményekben dolgozók informatikai képzésével, továbbképzésével. 

            Minőségbiztosítási rendszer üzemeltetése

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében az Alapítvány a következő tanfolyamokat szervezte:

Vezető-Szerep-Játék, (avagy tanuljuk meg a vezetői szerepeket jól játszani) két alkalommal, 12 fővel

Ügyfélszolgálati tréning a könyvtári minőségfejlesztésért két alkalommal, 15 fővel

Egyéni információmenedzsment 17 fővel

Ügyfélszolgálati tréning II. (gyakorlat) két alkalommal, 14 fővel

Digitális könyvtárak létrehozása két alkalommal, 33 fővel

Az elektronikus könyv (Az e-book a digitális kultúrában és a könyvtári világban.) 31 fővel

Linux operációs rendszer 8 fővel

Iránytű a kézbe – stratégia és tervezés (tréning könyvtári vezetőknek és munkatársaknak) két alkalommal, 26 fővel

Az elektronikus könyv (Az e-book a digitális kultúrában és a könyvtári világban.) két alkalommal 10 fővel.

Digitális és virtuális könyvtárak a tájékoztató munka szolgáltában 9 fővel

Digitális írástudástól az információ műveltségig 8 fővel

Minőségbiztosítás, önértékelés 13 fővel

Minőségbiztosítási rendszer üzemeltetése

A minőségbiztosítási rendszert folyamatosan üzemeltettük. Vezettük az előírt dokumentumokat. A minőségbiztosítási rendszer keretében.

            Előzetes tudásfelmérést végeztünk, ennek keretében minden hallgatótól bekértük a legmagasabb iskolai végzettségét igazoló bizonyítvány másolatát, amivel igazoljuk, hogy a meghirdetett tanfolyamunk elvégzésére előképzettsége szerint alkalmas. Amennyiben a hallgató kéri, hogy az adott témában vizsgáztassuk le a megfelelhetőség érdekében, akkor ezt megtesszük, de ilyen kérés nem volt.

            Képzési tanácsadást végeztünk. A hallgatók, vagy intézményük vezetője kérésére tájékoztatást adtunk a tanfolyamainkról. Közöltük a várható nyereséget az egyes tanfolyam elvégzését követően. Minderről nyilvántartást vezettünk

Kulturális tevékenység keretében az egyetemi könyvtár rendezvényeit támogatta.

 

Önkéntes munkások foglalkoztatása.

Az Alapítvány céljai megvalósításához 2013-ben 6 fő önkéntes, 2014-ban 7 fő önkéntes munkást foglalkoztatott.

Irodai adminisztráció

Informatikai rendszerek karbantartása.

Számítógépek karbantartása

Tanterem takarítás munkakörökben.

 

 

 

 

 

 

 

 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Felsőoktatás, közgyűjteményekben dolgozók.

 

 

 

 

 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

180 fő

 

 

 

 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A 180 fő az akkreditált tanfolyamokat sikeresen elvégezte és igazolásul „Tanúsítvány”-ban részesültek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

 

 

Az Alapítvány minőségbiztosítási rendszert üzemeltet, ami kiterjed az intézmény képzési tevékenységére, szolgáltatásaira, irányítási, döntési folyamatainak szabályozottságára, így a felnőttképzés résztvevői és finanszírozói, illetve támogatói, megalapozottan választhatják ki, illetve támogathatják intézményünket.

 

            Az Alapítvány saját portált üzemeltet, elérhető http://www.inka-alap.hu címen. (a portált a közeljövőben korszerűsítjük).

 

            Az Alapítvány 9 akkreditál képzési programmal rendelkezik. A programokon, az év folyamán összesen 155 fő fizető hallgató és 25 fő az Alapítvány részéről támogatott vett részt.

 

Az Informatika a Nemzeti Közszolgálatban és Könyvtárakban Alapítvány az alapító okiratában vállalt céljainak megvalósítása érdekében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek és a Könyvtáraknak 2014 évben a következő támogatásokat nyújtotta:

 

  • A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanári állományából – összesen 15 fő - részére szervezett Információ menedzsment című tanfolyamot. A tanfolyamot az Alapítvány 1.200.000,-Ft értékben támogatta.

  • A Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezésében, a határon túli 10 fő magyar könyvtárosok részére tartott Digitális könyvtárak létrehozása című tanfolyamot, támogatás mértéke 800.000,-Ft volt.

  • Az Alapítvány saját eszközeivel (21 db. számítógép, nyomtató) nyílt tantermet üzemeltet ingyenesen az egyetem hallgatói részére. A tanteremre fordított üzemeltetési költség (rendszeres műszaki ellenőrzés, karbantartás, javítás, takarítás) 217.000,-Ft volt

    A tantermet időnként az egyetem szervei is igénybe veszik továbbképzés céljából (pénzügy továbbképzések, ügyviteli továbbképzések, informatikai továbbképzések).

 

-           Az Egyetemi könyvtár rendezvényeinek támogatása 20.000,-Ft értékben.

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates