INFORMATIKA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATBAN ÉS KÖNYVTÁRAKBAN

ALAPÍTVÁNY

1195 Budapest, Batthyány u. 12. 9. em. 28.

Telephely: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.

Postacím: 1581 Budapest, Pf. 15.

Felnőttképzést folytató intézmény.

FMK nytsz.: 00241-2012

 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

2016. 05.25-én az INKA kuratóriumának üléséről.

 

Jelen vannak: Strasszer Mihályné kuratórium elnöke

                         Molnár Jánosné kuratórium titkára

                         Horváth Tamás kuratórium tagja

Meghívottként         

                        Dr. Barátné Hajdu Ágnes

                        Bakos Klára az alapító képviselője

                        Tamáska Lajos oktatás szervezésével megbízott

                        Lantos Attiláné pénztári feladatokkal megbízott

                        Borbély Krisztina könyvelő képviselője

 

1. Ülés levezető elnöke, jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyvet hitelesítő megválasztása.

Az üdvözlő szavak után Strasszer Mihályné elnök megnyitotta az ülést.

Megállapította, hogy az ülés létszám tekintetében szavazóképes

Strasszer Mihályné javaslatot tett a levezető elnök személyére, a jegyzőkönyv vezetőjére és hitelesítőjére       

Határozati javaslat:

Javasoljuk elfogadni:

A közgyűlés levezetője: Strasszer Mihályné     

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Jánosné

A jegyzőkönyvet ellen jegyzi: Horváth Tamás

Ülés a javaslatot egyhangúan elfogadta

 

2. A meghívón közölt napirendi pontok elfogadása

Strasszer Mihályné felteszi a kérdést, hogy napirendre van e módosító javaslat?

Módosító javaslat nem volt

Határozati javaslat:

Ülés fogadja el a tervezett napirendet

Ülés a javaslatot egyhangúan elfogadta

 

3. Beszámoló az Alapítvány 2015 évi munkájáról..

A beszámolót a kuratórium tagjai előzetesen megkapták, a beszámoló mellékelve a jegyzőkönyvhöz.

Tamáska Lajos a beszámolót kivonatosan ismertette és az alábbi kiegészítéseket tette: A 2015 évi tervjavaslat első két pontja teljesült. A „Digitális írástudástól, az információ műveltségig” című tanfolyamot dolgoztuk ki és akkreditáltattuk.

 

 

             

Hozzászólások: hozzászólás nem volt.

 

Határozati javaslat:

Ülés fogadja el a beszámolót a kiegészítésekkel

Ülés a beszámolót egyhangúan elfogadta.

 

 

4. Közhasznúsági jelentés elfogadása

            Strasszer Mihályné ismertette a közhasznúsági jelentést.

Hozzászólások: hozzászólás nem volt.

 

Határozati javaslat:

Ülés fogadja el a beszámolót a kiegészítésekkel

Ülés a beszámolót egyhangúan elfogadta

 

 

5. Beszámoló az Alapítvány gazdálkodásáról.

Borbély Krisztina az alapítvány könyvelője előadta az alapítvány pénzforgalmának fő adatait:

 A mérleg fő összege 5.515,- eFt, a tárgyévi eredmény -2.109,-eFt.

Hozzászólások:

Határozati javaslat:

Ülés fogadja el az Alapítvány 2015 évi gazdálkodási adatait, valamint a mérleg fő összegét és a tárgyévi eredmény adatait.

Ülés az Alapítvány 2015 évi gazdálkodási adatait, a mérleg főösszegét és a tárgyévi eredményt egyhangúan elfogadta.

 

 

6. 2015. évi önértékelés ismertetése és elfogadása

Strasszer Mihályné ismertette a 2015 év önértékelését.

Közölte, hogy a kuratórium a decemberi ülésen az önértékelést elfogadta.

Határozati javaslat:

Ülés fogadja el a 2015évi önértékelést, a kiegészítésekkel.

Ülés egyhangúan elfogadta a javaslatot

 

 

7. 2016. évi költségvetés megvitatása és elfogadása.

Tamáska Lajos a 2016 évre tervezett költségvetést ismertette és elfogadásra javasolta.

A költségvetés adataival a Beszámolót kiegészítette.

 

Hozzászólások: hozzászólás nem volt.

Határozati javaslat:

Ülés fogadja el a beszámolót a kiegészítésekkel

Ülés a beszámolót egyhangúan elfogadta.

 

 

 

 

8. Személyi kérdések.

Dr. Barátné Hajdu Ágnes megköszönte Strasszer Mihályné eddigi munkáját és lemondását elfogadta, egyben közölte, hogy az MKE elnöksége Bakos Klárát kérte fel a kuratórium elnöki tisztségére

 

Tamáska Lajos vállalta, hogy az Alapító okirat módosításában közreműködi

 

Budapest, 2016. május 25.

 

 

…………………….…………………                                 ……………………………….

      Horváth Tamás                                                                 Molnár Jánosné

  jegyzőkönyv hitelesítő                                                            jknyv vezető

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates