INFORMATIKA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATBAN ÉS KÖNYVTÁRAKBAN

ALAPÍTVÁNY

1195 Budapest, Batthyány u. 12. 9. em. 28.

Telephely: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.

Postacím: 1581 Budapest, Pf. 15.

Felnőttképzést folytató intézmény.

FMK nytsz.: 00241-2012

 

 

Beszámoló az Alapítvány 2015 évi tevékenységekről

 

 

Személyi kérdések.

          Az Alapítvány öt fő önkéntes munkást - 2015. 01. 01-2015.12.31-ig - információs rendszerünk karbantartására, adminisztrációs munkára, 2015 júliusától határozott időre - december 31-ig - 4 főt, karbantartásra, takarításra szerződtetett.

 

Adminisztratív, szervezési tevékenységek

          Elkészítettük az éves képzési tervet.

          Tájékoztatókat küldtünk a könyvtáraknak a tanfolyaminkról.

          Megszerveztük a szerverünk átköltöztetését az NIIF felhő rendszerébe.

·      megállapodás született az NIIF vezetésével, hogy ingyenesen használhatjuk a      rendszert.

·      szakmai követelményeket tisztáztuk, kire milyen feladat hárul.

·      megbíztunk egy kivitelezőt a feladat végrehajtásár 300,-eFt-ért vállalták. A vállalásban két év karbantartás, módosítások, mentések elvégzése is bele tartozik, önkéntes bevonásával részt vettünk a használattal kapcsolatos képzésen.

          A szerverünk aktualizálását megkezdtük, és folyamatosan végezzük. A szerver kialakítása sem végleges, sok módosítás még várat magára.

          Anyagnyilvántartásunkat – analitikus - felfektettük.

          Megszerveztük a régi gépeinknek az elajándékozását, elszállítását.

          Az NKE központi Könyvtár részére 12 db. az ELTE TTK Kari Könyvtár részér 9 db. számítógépet ajándékoztunk.

          A tantermi asztalokat előkészítettük az új gépek beszerelésére. Mind a 20 munkahely részén az asztal lejtős kialakítását megszüntettük, egy hasonló színű fabetétek illesztettük be és kialakítottuk a kábelezéshez szükséges nyílásokat.

          Rendbe tettük a tanterem kábelezését.

          Megvásároltuk a 22 db. számítógépet, 20 hallgatói gép, egy tanári, egy adminisztratív munkára. (2.7,-mFt).

          A gépeket beszereltük szoftverezését elvégeztettük.

          Könyveléssel a gépek bevételezése megtörtént az analitikus nyilvántartást mi vezetjük.

          A Fővárosi Törvényszék határozott, hogy az 1% fogadására jogosultak lettünk. Év közben a határozat hiányában nem törekedtünk, hogy toborozzunk támogatókat, így 1% juttatásban nem részesültünk.

          A Törvényszék az alapító okirat újabb hiánypótlására szólította fel az alapítót, ennek elkészítésében közreműködtünk a Felügyelő bizottság elnökével.

          Könyvelés felé a havi pénztárjelentéseket összeállítottuk és elküldtük.

          A Felügyelő bizottság ellenőrzéséhez rendelkezésre álltunk, minden kívánalomnak eleget tettünk.

          A NETWORKSHOP konferencián részt vettünk, két figyelemre méltó előadást követően felvettük a kapcsolatot az előadókkal egy újabb tanfolyam anyagának kidolgozására. Március 10-én a doktori iskolának biztosítottuk tantermünket egy továbbképzés lebonyolításhoz, március 24. az egyetem az iktatásról tartott továbbképzést az érdekelteknek 20 fő részvételével

Adományaink, támogatásaink.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Központi Könyvtár részére 12 db. komplett számítógépet adományoztunk. (piaci értéke 240.000,-Ft) A támogatást a Támogatott a következő közhasznú céljának megvalósítására fordítja:

Olvasók részére könyvtári adatbázisokban és interneten található irodalmak keresésre

ELTE TTK könyvtár részére 9 db számítógépet és 7 db. monitort adományoztunk. (piaci értéke 225.000,-Ft). A könyvtár következő közhasznú céljainak megvalósítására fordítja:

Olvasók részére könyvtári adatbázisok és interneten található irodalmak keresésére

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Informatikai tanszék részére 1 db. Hewlett packard laserJet nyomtató patron (piaci értéke 12.000,-Ft) vissza nem térítendő, végleges és ellenszolgáltatás nélküli adományban (támogatásban) részesítette

Az Alapítvány a szolgáltatás nyújtás keretében Szfehérvár megyei könyvtár részére biztosítja a támogatást, „Felkészülés a minőséget szolgáló minőségi önértékelésre” című 30 órás akkreditált tanfolyam megtartása a könyvtár állományába tarozó 10 fő részére. A Támogató a tanfolyammal elősegíti a könyvtár önértékelésének minőségi fokozását.  A szolgáltatás értéke: 360,eFt

Az Alapítvány a szolgáltatás nyújtás keretében Zegerszeg megyei könyvtár részére biztosítja a támogatást, Felkészülés a minőséget szolgáló minőségi önértékelésre” című 30 órás akkreditált tanfolyam megtartása a könyvtár állományába tarozó 10 fő részére. A Támogató a tanfolyammal elősegíti a könyvtár önértékelésének minőségi fokozását.  A szolgáltatás értéke: 400,eFt

 

Oktatási tevékenységek

          Február 2-5 között a szegedi Somogyi könyvtárnak tartottunk egy minőségbiztosítási tanfolyamot 5 fő részvételével.

          Kidolgoztunk egy képzési ajánlatot a megyei könyvtárak részére, hogy hogyan kívánjuk segíteni őket az önértékelésük elkészítésében. Öt megyei könyvtár jelentkezett, ebből kettő pályázott a képzés összegére – Szekszárd és Székesfehérvár.  A pályázaton kevés pénzt nyertek, így meghiúsult a tanfolyami igényük.

          Könyvtárak pénzhiányban szenvednek, így egy tervezett tanfolyamunkra sem volt jelentkező.

          Az Alapítvány alapító okiratában a közgyűjtemények és felsőoktatási intézmények továbbképzésének támogassa is szerepel. Az alapítvány anyagi helyzete megengedi, hogy egy-két tanfolyamot támogatás címén ingyenesen megtartsunk.

A meghirdetett tanfolyamok közül a „Felkészülés a minőséget szolgáló minőségi önértékelésre” című tanfolyamra két megyei könyvtár is igényt tartott.

Fejér megyei Vörösmarty Mihály Könyvtár tíz fővel és a Zala megyei Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár szintén tíz fővel. Ez utóbbi kihelyezett tanfolyamot kért, így a tanfolyamot a Zala megyei könyvtárban tartottuk meg.

Az NIIF Intézet egyik feladatául tűzte ki a felsőoktatási intézmények és közgyűjtemények beterelését a felhő szolgáltatásba. A feladat támogatása ként vállaltuk, hogy tanfolyam keretében kiképezzük a könyvtárakat a felhő szolgáltatás lehetőségeiről.

Felvettük a kapcsolatot az NIIF szakembereivel és közösen kidolgoztunk egy tanfolyami anyagot a könyvtárak részére, melyet akkreditációra is benyújtunk. A tanfolyamokat reálisan a következő évben tudjuk indítani.

 Az NKA dolgozói részére is kidolgoztunk egy tanfolyami anyagot, melynek célja a egyetem informatikai szolgáltatásainak szélesebb körű ismerete és magasabb színvonalú igénybevétele. A tanfolyamot az egyetem támogatása címén ingyenesen ajánlottuk fel.

            A tanfolyamaink a hallgatói visszajelzések alapján sikeresek voltak. A minőségbiztosítási rendszerünk üzemeltetésének egyik eleme az elégedettség mérés. A mérés alapján, csak pozitív dicsérő véleményeket olvashattunk. A képzések tematikája megfelelt az elvárásoknak, sokan „kiváló” megjegyzéssel illették. A tanfolyamokat egyöntetűen úgy értékelték, hogy a tanfolyamok sok új és hasznos ismereteket adtak, ezen ismeretekkel önértékelésünket ki tudják dolgozni és minden egyéb követelményeknek eleget tudnak tenni, hogy felkerüljenek a nyilvános könyvtárak nyilvántartásába. Az előadók munkáját és segítőkészségét egyöntetűen kiválóra értékelték. A tanfolyamokhoz biztosított segédanyagok didaktikailag jól felépítettek, a célnak maximálisan megfeleltek.

A hallgatói vélemények erősítik csapatunkban azt a hitet, hogy munkánkra szükség van.

          Az Alapítvány sikeres programjai, köszönhetők az oktatói állomány magas szintű szakmai ismereteinek, odaadó munkájuknak, a tanfolyamok színvonalas megtartásának, s nem utolsó sorban a szervezők nagy tapasztalatokra épülő munkájának.

Költségvetés:

2016-ban a költségvetést bizonytalanság övezi, mivel tanfolyamok tartására kevés az esély.

Bevételek:

Tanfolyamok tartásából 2,-mFt

Egyéb bevételt nem tervezünk

Kiadások

Tanári óradíjak: 1,-mFt

Tanfolyamokkal kapcsolatos egyéb kiadások: 150-,eFt

Akkreditációk: 300,-eFt

Tananyag kidolgozások: 500,-eFt

Eredmény : 50,-eFt

 

Budapest, 2015. 05. 25.

 

Tamáska Lajos

INKA programmenedzsere

T: 1 432-9130

 

Kiegészítés:

            A „könyvtárak a felhőn” című , az NIIF-el közösen kidolgozásra tervezett tanfolyam kidolgozása félbeszakadt az NIIF-el szemben kialakult bizonytalanság miatt. A felek megállapodtak, ha kedvezően tisztázódnak az NIIF  munkájának feltételei, a kidolgozást folytatjuk.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates